เครื่องทำน้ำอุ่น

หลักการเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น

ในการเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นนั้น มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ เช่น
1.เลือกตามชนิด
เครื่องทำน้ำอุ่นมีหลายแบบให้เลือก เช่น แบบหม้อต้ม หรือแบบขดลวด เป็นต้น และยังสามารถเลือกแหล่งเชื้อเพลิงได้อีก โดยเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ไฟฟ้ายังคงเป็นชนิดที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้กัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก๊สธรรมชาติ (เช่น แก็ส LPG) และเครื่องทำน้ำร้อนชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) ให้เลือกซื้อกัน

2.ดีไซน์ (design) ของเครื่อง รูปทรง ความสวยงาม การออกแบบ หรือฟังก์ชั่นการใช้งานของเครื่องทำน้ำอุ่น ก็มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อของเรา อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใส่ใจที่ระบบความปลอดภัยของเครื่อง (ดูข้อ 5) ก่อนเป็นอันดับแรก เครื่องทำน้ำอุ่นบางรุ่นนั้นออกแบบมาให้อัตราการไหลของน้ำอุ่นสัมพันธ์กับการทำงานของเครื่อง ดังนั้นเครื่องเหล่านี้มักจะมีฝักบัวแถมมาด้วยเสมอ บางครั้งการนำเครื่องทำน้ำอุ่นไปต่อกับฝักบัวทั่วไป อาจทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานไม่เต็มที่ หลายคนจึงซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่มาพร้อมกับฝักบัว เครื่องทำน้ำอุ่นบางรุ่นมีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่น ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อผู้รักสุขภาพสุขภาพ และสุนทรีย์ เนื่องจากการอาบน้ำสามารถผสมผสานของศาสตร์แห่งวารีบำบัดได้อย่างลงตัว เช่นฟังก์ชั่น การอาบน้ำร้อนสลับเย็น ซึ่งมาจากศาสตร์ contrast Hydrotherapy ที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น

3.ความต้องการในใช้งาน เครื่องทำน้ำอุ่นที่ขายทั่วไปเป็นแบบชนิดน้ำผ่านร้อน ดังนั้นในการเลือกซื้อต้องคำนึงถึง สภาพภูมิประเทศที่คุณอยู่อาศัยนั้นมีสภาพอากาศอย่างไร กรณีสภาพอุณหภูมิปกติ เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล ควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีกำลังวัตต์เพียง 3,500 วัตต์ หรือ 4,500 วัตต์ ก็เพียงพอต่อความต้องการและประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนในกรณีที่พื้นที่มีอากาศหนาวถึงหนาวมาก ก็ควรเลือกเครื่องทำน้ำอุ่น แบบมีกำลังวัตต์ที่สูงขึ้น เช่น เป็นขนาด 5500 ขึ้นไป เป็นต้น เนื่องจากขนาดกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น กำลังวัตต์ทางไฟฟ้า ซึ่งกำลังวัตต์ยิ่งมาก ความสามารถในการให้ความร้อนก็ยิ่งสูงขึ้น หรืออีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบเครื่องทำน้ำร้อนระบบหม้อต้ม โดยจุดเด่น ดังนี้ อาบอุ่นสบาย ได้อุณหภูมิน้ำตามต้องการ น้ำอุณหภูมิคงที่อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำร้อน หากแรงดันน้ำหรืออุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงกระทันหันระหว่างอาบน้ำ สามารถทนแรงดันน้ำได้มากกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นระบบน้ำผ่านร้อนถึงกว่า 2 เท่า ได้แรงดันน้ำและอุณหภูมิน้ำที่คงที่ สามารถใช้งานกับฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ได้ดี ใช้กำลังไฟต่ำกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นทั่วไป
สามารถต่อน้ำร้อนใช้งานได้มากกว่า 1 จุด ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของเครื่อง ยังคงมีน้ำร้อนใช้หากไฟฟ้าดับ แต่ราคาอาจจะสูงกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นระบบน้ำผ่านร้อนโดยทั่วไป

4.การประหยัดพลังงาน เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างกินไฟ ดังนั้นการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่ดี ในกรณีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ไฟฟ้า การเลือกซื้อก็คงต้องเลือกใช้เบอร์ 5 ประหยัดไฟกันอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เรามีคำแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้ เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นหลัก เช่น ต้องการใช้น้ำอุ่นเพื่ออาบน้ำ หรือล้างจาน เป็นต้น และเลือกขนาดเครื่องให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว (จำนวนผู้ใช้งานมีมากน้อยเพียงใด) เพื่อประหยัดพลังงาน เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่าหัวฝักบัวธรรมดา 25-75% เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลดการใช้พลังงานได้ 10-20% หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าชนิดที่ไม่มีถังน้ำภายใน เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองการใช้พลังงานในการทำน้ำให้ร้อนตลอดเวลา

5.ระบบความปลอดภัย สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วเรื่องความปลอดภัย ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่เราควรให้ความสำคัญ เรามีคำแนะนำเบื้องต้น ดังนี้ เครื่องทำน้ำอุ่นที่ปลอดภัยจะต้องมีเครื่องป้องกันไฟดูดติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง (ระบบ ELCB และ ELSD) แต่ถ้าเราซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาแล้วแต่ไม่มีตัวตัดไฟ ก็ให้หาซื้อเบรคเกอร์พิเศษชนิดที่ตัดได้ทั้งไฟเกิน ไฟรั่ว ไฟดูด มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ หากเครื่องทำน้ำอุ่นไม่มีเครื่องป้องกันไฟดูดติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง อย่างน้อยฝาหลังเครื่องทำน้ำอุ่นนั้นต้องเป็นโลหะ ตัวกล่องด้านหน้าเป็นพลาสติกไม่เป็นไร แต่ฝาหลังที่ยึดติดกับฝาผนังต้องทำจากโลหะ เพราะถ้าเกิดมีไฟรั่วขึ้นมาไฟจะได้รั่วลงดิน ผ่านทางฝาหลังออกไปยังน็อตสกรูที่ยึดติดกับปูนฝาผนังช่วยลดอันตรายจากไฟรั่วได้ สายดินหรือสายกราวนด์ในตัวเครื่องจะต้องไม่เล็กกว่า 2.5 SQ.MM. มีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิหรือไม่ โดยสวิตช์ตัวนี้ทำหน้าที่ตัดไฟเวลาน้ำอุ่นร้อนได้ที่ ถ้าไม่มีสวิตช์ตัวนี้อย่าซื้อมาใช้เด็ดขาด เพราะถ้าเผลอเปิดทิ้งไว้เมื่อไรมีสิทธิ์ทำไฟไหม้บ้านได้ สวิตช์ควบคุมแรงดันน้ำ ลองพิจารณาดูว่า ถ้าหม้อต้มน้ำร้อนรั่วขึ้นมา น้ำที่รั่วจะไหลหยดลงบนสวิตช์ได้หรือไม่ ถ้าคิดว่าหยดลงได้ไม่ควรซื้อมาใช้ เพราะอาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้ เครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐานต้องออกแบบให้สวิตช์ตัวนี้อยู่ในตำแหน่งใต้หม้อต้มน้ำร้อนแบบเยื้องๆ ไม่ใช่ข้างใต้แบบตรงพอดิบพอดี หากหม้อต้มน้ำร้อนรั่ว น้ำต้องไม่หยดลงบนสวิตช์ และตัวสวิตช์ต้องมีวัสดุกันน้ำชนิดคลุมมิดชิดไม่ใช่ปล่อยให้เปลือยเปล่าล่อไฟช็อต ขนาดสายไฟของเครื่องทำน้ำอุ่นต้องได้ขนาด ไม่เล็กจนเกินไป โดยมีสูตรคำนวณคร่าวๆ ดังนี้ ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า เครื่องทำน้ำอุ่นนั้นกินไฟเท่าไร จากนั้นเอา 1,320 หาร จะได้ค่าของขนาดสายไฟ เช่น เครื่องทำน้ำอุ่นกินไฟ 5,500 วัตต์ หารด้วย 1,320 ได้ผลลัพธ์ 4.16 ฉะนั้นขนาดสายไฟที่เหมาะสม ต้องไม่น้อยกว่า 4 SQ.MM. สูตรนี้เอาไปคำนวณการเดินสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นได้ด้วย การป้องกันน้ำเข้าไปในระบบของเครื่อง (เช่น รูปแบบของฝาครอบ) เพราะน้ำในระหว่างการใช้งานอาจจะกระเด็นเข้าในตัวเครื่องได้ ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร

6.การรับประกันและการบริการหลังการขาย ควรเลือกสินค้าที่มีการรับประกันและการบริการหลังการขายที่ดี

7.แบรนด์หรือยี่ห้อ เครื่องทำน้ำอุ่นมีขายกันมีมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Panasonic, Sharp, Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, Sanyo, Stiebel, Faco, Siemens, Turbora, ฯลฯ และมีราคาตั้งแต่ 2 พันกว่าบาทขึ้นไป และคิดค่าติดตั้งเพิ่ม หลายท่านมีแบรนด์ที่ชื่นชอบหรือเชื่อใจอยู่แล้ว หลายท่านยังไม่ได้เลือกยี่ห้อไว้ แนะนำว่าควรดูที่คุณสมบัติ คุณภาพ และความเหมาะสมของราคาไว้ก่อน ส่วนแบรนด์หรือยี่ห้อของสินค้า บางครั้งก็น้ำหนักในการตัดสินใจเช่นกัน แหล่งผลิต เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศนั้น ประเทศนี้ ก็มีส่วนในการตัดสินใจไม่น้อย ควรเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงและมียี่ห้อที่ได้มาตรฐาน เพราะว่ายิ่งยี่ห้อมีชื่อเสียงและได้รับมาตรฐานมากเท่าใด ความปลอดภัยก็จะสูงตามขึ้นไปด้วย เครื่องทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐานและมียี่ห้อที่เชื่อถือได้นั้น จะผ่านการทดสอบและได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งเป็นการการันตีเบื้องต้นถึงคุณภาพ ถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดโนเนม แต่ก็คุ้มครองชีวิตคุณ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า สำหรับเวลาที่ท่านไปหาซื้อตามห้างหรือร้านค้า คนขายมักจะพยายามแนะนำให้ไปใช้ยี่ห้อโน้น ยี่ห้อนี้ แนะนำว่า อย่าเชื่อคำโฆษณาหรือของแถมมากเกินไป ทางที่ดีเราควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ไปให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ
8.ราคาและงบประมาณที่เรามี หากท่านมีกำลังซื้อมากก็สามารถเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดี มีประสิทธิสูงได้ไม่ยาก แต่หากท่านมีงบประมาณจำกัดก็คงต้องตัดสินใจเลือกให้ดีที่สุด อาศัยหลายปัจจัยร่วมในการตัดสินใจ เปรียบเทียบราคา ยี่ห้อ รุ่นต่างๆ จนได้ที่พอใจแล้วค่อยซื้อ ดังนั้นงบประมาณที่เรามีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กำหนดลักษณะของเครื่องทำน้ำอุ่นที่เรากำลังจะเลือกซื้อได้เช่นกัน

ขอบคุณที่มา : 8 หลักสำคัญในการเลือกซื้อหาเครื่องทำน้ำอุ่น

https://www.chiangmaiaircare.com/8-หลักสำคัญในการเลือกซื้อหาเครื่องทำน้ำอุ่น/

 

Wishlist 0
Continue Shopping